Auto serwis Warszawa

Stacja kontroli pojazdów, serwis samochodowy

Kontakt do nas:
22-781-15-76

Stacja demontażu i recyclingu

SZYBKIE ZŁOMOWANIE POJAZDU?
Zadzwoń od razu po holownik: 22 771 34 39

 

logo-automark-maleAutomark S.A., jako STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW W20, posiada zezwolenie WŚR-V-662/50/2005 Wojewody Mazowieckiego na złomowanie pojazdów.

 

UWAGA przy złomowaniu lub kasacji pojazdu: Właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Aby skasować pojazd należy wykonać trzy kroki:

  • Dostarczyć pojazd do siedziby naszej firmy (jeżeli jest to pojazd bez ważnego przeglądu lub jeżeli jego stan uniemożliwia jazdę nasza firma oferuje transport).
  • Właściciel powienien posiadać przy oddawaniu samochodu następujące dokumenty: dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu jeżeli była wydana.
  • Udać się do wydziału komunikacji z dokumentami wydanymi przez nasza firmę.